پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه
تاریخ و زمان انتشار: شنبه 4 بهمن 1393
تنظیم کننده: شفیق فکه - صدای ایثار
منبع: حامد زمانی، پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه - رادیو ایثار، صدای ایثار