بسیجی عاشق کربلاست، کربلا را تو مپندار که شهریست - شهید سید مرتضی آوینی
تاریخ و زمان انتشار: چهار شنبه 27 شهریور 1392
تنظیم کننده: عبدالله خدمتگزار
منبع: پایگاه فرهنگی اجتماعی شفیق فکه - رادیو ایثار